Klauzula informacyjna RODO

Mając na uwadze bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych nam danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej „RODO” uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarządca Campingu Bystry - Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., z siedzibą w BYSTRY 1H, 11-500 Giżycko, tel. 87 429-94-80, dalej jako ADO.
 2. ADO powołał inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres korespondencyjny: 11-500 Giżycko, BYSTRY 1H, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przekazanie danych nastąpiło za zgodą interesanta. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość przeprowadzenia procesu zameldowania, a w przypadku nie wyrażenia zgody na działania marketingowe, konsekwencją będzie brak przesyłania ofert handlowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej: w celu przeprowadzenia procesu zameldowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i w celach budowania relacji klienckich, marketingowych oraz oferowania produktów i usług własnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osób fizycznych.
 5. Dane mogą być ujawniane następujących odbiorcom:
  • upoważnionym przez ADO pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. firmy świadczące usługi informatyczne) na podstawie zawartych umów powierzenia danych,
  • poza wymienionymi, nie planuje się udostępniania danych innym odbiorcom, chyba że wpłynie prawnie uzasadniony wniosek.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą:
  • przetwarzane przez ADO w celu, na który uzyskał zgodę – przez czas niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do wycofania tej zgody.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od ADO dostępu do własnych danych oraz ich sprostowania.
 9. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo „do bycia zapomnianym” po ustaniu celu przetwarzania danych osobowych.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 11. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 12. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.

Napisz do nas wiadomość

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy, odpowiemy tak szybko, jak to będzie możliwe.

girl

logo

+48 690 813 800
+48 692 029 714
info@bystrycamping.pl
Bystry 2A, 11-500 Giżycko
/campingbystry
/bystrycamping

Zarządca:
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
11-500 Giżycko, Bystry 1H
+48 87 429 94 80